Przekazujemy (powierzamy) Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy.

Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo poniżej:

  • Globtel Internet Szymon Hersztek
  • Viperprint Sp. z o.o.
Image
Image
Image
Image
Image