fbpx

„Profe Studio” z Radomska rozpoczęło współpracę ze Społeczną Akademią Nauk.

Studio Języków Obcych, Reklamy i Marketingu „Profe Studio” rozpoczęło współpracę ze Społeczną Akademią Nauk.

Obie strony zadeklarowały współdziałanie w zakresie wspierania procesu nauczania, organizację wydarzeń naukowych oraz kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów językowych oraz studiów podyplomowych.

Nawiązana została współpraca w zakresie organizowania praktyk oraz staży dla studentów SAN, konsultowania programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów oraz współpracy w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych w dziedzinach zarządzania, marketingu czy profilaktyki.

Porozumienie zostało podpisane w Studiu Języków Obcych, Reklamy i Marketingu „Profe Studio” w Radomsku przez Anitę Żulicką (Profe Studio) oraz Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym Społecznej Akademii Nauk – Mirosława Olszewskiego.

logo ogolne san     logo profe studio prost krzywe

Pierwszym przedsięwzięciem jest organizacja wspólnie z Akademickim Biurem Karier SAN wizyty studyjnej w Profe Studio oraz wykładów dotyczących marketingu i zarządzania.

Image
Image
Image
Image