Wstęp
1.Szkoła Językowa Sabes Que Studio oferuje kursy językowe w zakresie języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, szwedzki.
2. Zapisy na kursy są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym.
3. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra lektorów.

Organizacja zajęć
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie sali lekcyjnej przy Al. Jana Pawła II ¾ w Radomsku.
2. W zależności od preferencji Słuchacza lekcje prowadzone są w oparciu o standardowe podręczniki znanych wydawnictw językowych oraz/lub materiały dodatkowe.
3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
4. Szkoła daje możliwość nauki indywidualnej, w parach lub w grupach liczących 3-6 osób.
5. Przydział do grup odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kompetencji językowych, który wypełnia osoba zainteresowana kursem.

Rezygnacja z kursu/Opuszczanie zajęć
1. Nawet po rozpoczęciu kursu Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuowania nauki z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Szkoła zwraca pozostałą wpłaconą kwotę za niewykorzystane lekcje.
3. W czasie trwania kursu zarówno Słuchacz, jak i Lektor mają prawo do zmiany terminu zajęć. Jest to możliwe po powiadomieniu Szkoły co najmniej 24 godziny przed umówioną godziną zajęć (nie dotyczy przypadków nagłej choroby lub innych ważnych wypadków losowych.
4. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu ze Szkołą, zgodnie z  regulaminem kursu, Słuchacz ponosi opłatę jak za przeprowadzoną lekcję.

Opłaty
1. Szczegółowe ceny podano na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Cennik.’
2. Opłaty za kurs należy dokonywać w sekretariacie szkoły.
3. Opłaty za lekcje można dokonywać po każdej lekcji.
3. Opłaty za lekcje należy dokonywać z góry w sekretariacie szkoły.
- w przypadku płatności miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca.
- w przypadku płatności semestralnych w pierwszym tygodniu trwania zajęć.
- w przypadku płatności za wykupiony pakiet przed pierwszymi zajęciami.
4. Po zakończeniu kursu Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Image
Image
Image
Image
Image