fbpx

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE BRAKI SZKOLNE

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia wyrównujące braki szkolne w „Profe Studio”?

Sprawność rąk dziecka jest ważna dla całościowego rozwoju, codziennego funkcjonowania oraz osiągania efektów edukacyjnych. Zajęcia z terapii ręki w Profe Studio“ skierowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz szkolnym.

Jeśli Twoje dziecko:

- ma problemy w czynnościach codziennych (zapinanie guzików, suwaków, wiązanie sznurowadeł)

- niechętnie maluje, rysuje, lepi z plasteliny, układa małe przedmioty

- niedokładnie rysuje szlaczki

- niepoprawnie kreśli litery, nie stosuje odpowiednich łączeń, przez co jego pismo wydaje się niedbałe i nieczytelne

- nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania

- zbyt mocno, lub zbyt słabo trzyma kredkę/ołówek

- nie lubi dotykać różnorodnych faktur

…warto zapisać je na zajęcia wyrównujące braki szkolne.

Zajęcia wyrównujące braki szkolne Profe Studio

Efekty zajęć:

- poprawa sprawności ruchów rąk

- wypracowanie chwytu pisarskiego

- poprawa precyzyjności ruchów

- korekcja nieprawidłowej pozycji podczas pisania

- podniesienie poziomu samodzielności w czynnościach codziennych

Zapraszamy do „Profe Studio”, na ul. Reymonta 36 w Radomsku – przekonaj się osobiście jak łatwo i przyjemnie można poprawić wyniki nauki w szkole dzięki zajęciom w naszym Studiu Języków Obcych.

Zajęcia wyrównujące braki szkolne Profe Studio

Komu przydadzą się te zajęcia?

Zajęcia wyrównujące braki szkolne w „Profe Studio” to kompleksowe lekcje dedykowane dzieciom w wieku wczesnoszkolnym.

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci, a w szczególności tych, które:

 • mają problemy z nauką czytania i pisania;
 • prezentują ubogi zakres słownictwa;
 • wykazują problemy w rozumieniu matematycznym;
 • niechętnie uczą się nowych pojęć;
 • mają problemy z koncentracją;
 • posiadają innego rodzaju trudności szkolne;

W ramach naszych spotkań oferujemy lekcje prowadzone w miłej, bezstresowej atmosferze, w dostosowanych wiekowo małych grupach. Zapewniamy materiały dydaktyczne w formie kart pracy. Gwarantujemy Państwa dzieciom indywidualne podejście, kompleksowe wsparcie, atrakcyjne metody i formy pracy

Jakie są zalety zajęć wyrównujących braki szkolne w „Profe Studio” - czyli co zyska Twoje dziecko?

W trakcie spotkań w „Profe Studio” korygowane i usprawniane są wszelkie sfery rozwoju dziecka:

 • analiza i synteza fonemowa;
 • motoryka mała (grafomotoryka);
 • sprawności językowe;
 • pamięć i uwaga;
 • umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, praktyczne stosowanie zasad ortograficznych, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, działania matematyczne, zadania z treścią);
 • myślenie wertykalne (myślenie logiczne, tworzenie związków przyczynowo-skutkowych, rozumienie pojęć i poleceń)
 • kreatywność myślenia

Wierzymy, że akceptacja, podniesienie wiary we własne możliwości oraz budowanie odpowiedniego podejścia do uczenia się i samorozwoju przynoszą doskonałe rezultaty. Nowatorskie, poparte współczesną metodyką nauczania podejście do kształcenia daje szansę na konstruktywny rozwój Państwa dziecka. W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy Glottodydaktyki, Metody Dobrego Startu, metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, kinezjologii edukacyjnej. W „Profe Studio” uczymy dzieci myśleć, rozwiązywać problemy – pokazujemy, że nauka jest przyjemną przygodą, która przynosi wiele satysfakcji.

Przyprowadź dziecko do „Profe Studio” na zajęcia wyrównujące braki szkolne – dołącz do nas i podbij świat!

Sprawdź koniecznie rodzaje kursów i wybierz najlepszy dla siebie!

Image

Nasza oferta:

Rodzaje kursów:

Image
Image
Image

Język hiszpański

Image

Dzieci

Colorin Colorado

Image

Młodzież

Wszystkie poziomy

Image

Dorośli

Wszystkie poziomy

Image

Tłumaczenia

Zwyczajne i przysięgłe

Język angielski

Image

Dzieci

Teddy Eddie

Image

Młodzież

Wszystkie poziomy

Image

Dorośli

Wszystkie poziomy

Image

Tłumaczenia

Zwyczajne i przysięgłe

Język rosyjski

Image

Dzieci

Nauka metodą naturalną

Image

Młodzież

Wszystkie poziomy

Image

Dorośli

Wszystkie poziomy

Image

Tłumaczenia

Zwyczajne i przysięgłe

Język francuski

Image

Dzieci

Nauka metodą naturalną

Image

Młodzież

Wszystkie poziomy

Image

Dorośli

Wszystkie poziomy

Image

Tłumaczenia

Zwyczajne i przysięgłe

Język polski i wyrównywanie braków edukacyjnych

Image

Edukacja wczesnoszkolna

Pełne spektrum dostosowania

Image

Wyrównywanie braków

Wszystkie klasy

Image

Przygotowanie do egzaminów

Każdy rodzaj egzaminu

Image

Kursy dla obcokrajowców

Wszystkie poziomy